25 Νοε 2017Αντιμετώπιση περιστατικού με οστικό οίδημα στην ΠΔΚ


33χρονος ασθενής προσέρχεται στο ιατρείο του TerzisRehabTeam λόγω πελματοδυνίας και χωλότητας κατά την βάδιση. Η διάγνωση που είχε τεθεί με βάση κυρίως την MRI της ποδοκνημικής είναι οστικό οίδημα πτέρνας. Ακολουθεί θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο λόγω που δυστυχώς οδηγεί σε επεισόδιο κρίσης επιληψίας.Ο ασθενής ταλαιπωρείται πάνω από ένα εξάμηνο ενώ έχει επισκεφτεί στο διάστημα αυτό πάνω από 10 συναδέλφους,ενώ υποβάλλεται αδίκως σε δύο ακόμη MRI της περιοχής.


Πόρισμα Μαγνητικής της ΠΔΚΕξιτήριο από την νευρολογική κλινική μετά την κρίση ΕΑπό την κλινική εξέταση διαγιγνώσκεται ανισοσκελία ΑΡ>ΔΕ 1.5εκ και αποφασίζεται η διενέργεια ακτινολογικού ελέγχου αλλά και πελματογραφήματος.

Ro ΑΡ ΠΔΚ:υπεξαρθρήματα πτερνας,κυβοειδούς και σφηνοειδούς


Ro ΛΙ: Υπεξάρθρημα ιερολαγονίου αρθώσεως


Στατική ανάλυση: φόρτιση ΑΡ 44% - ΔΕ 56%


 Δυναμική ανάλυση
ΑΡ δείκτης καμάρας 33.06% - ΔΕ δείκτης καμάρας 21.75%


Ο ασθενής εντάσσεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης με συνεδρίες που περιλαμβάνουν manual therapy, shock wave, βελονισμό, laser και χρήση ορθωτικών πελμάτων. Μετά από 3 μήνες ο ασθενής είναι ελεύθερος συμπτωμάτων. Παρατίθεται το πελματογράφημα μετά το πέρας των θεραπειών.


                                    Στατική ανάλυση: φόρτιση ΑΡ 47.6% - ΔΕ 52.4%


 Δυναμική ανάλυση
ΑΡ δείκτης καμάρας 22.09% - ΔΕ δείκτης καμάρας 22.08%


Δεν υπάρχουν σχόλια: