6 Φεβ 2006


Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Κιλκίς 
Η πρώτη συνάντηση του Δημάρχου Κιλκίς Δ. Τερζίδη με την νέα διοίκηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Κιλκίς. Διακρίνονται από τα αριστερά: Μ. Κουσουλέντη, Χ. Καναρόπουλος, Δ. Τερζίδης, Γ. Γούναρης, Π. Κοντοζίδης, Ν.Τερζής.