24 Μαΐ 2006


Εκδήλωση ΟΝΕΕ 19/05/2006

Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι,

Κύριος στόχος του σημερινού εγχειρήματος του Ομίλου Νέων για την Ελλάδα και την Ευρώπη Κιλκίς είναι να ξεκινήσει μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης των πολιτών, ένας αληθινός διάλογος για την σύγχρονη ελληνική Πόλη που να μπορέσει να καλύψει τις σημαντικότερες πλευρές των ζητημάτων που κυριαρχούν στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ζητούμενο για εμάς είναι να ξεφύγει ο διάλογος αυτός από τα στενά όρια που κατά καιρούς επιβάλλουν οι ειδικοί. Σημαντικό είναι να παρουσιασθούν και να αξιοποιηθούν οι σκέψεις των ανθρώπων που «χρησιμοποιούν» την πόλη και που έχουν διαμορφώσει μια άποψη για το πώς μπορεί ή πρέπει να λειτουργεί στο σύνολό της. Στην προκείμενη περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί είναι κιλκισιώτες δημοσιογράφοι.

Πρόκληση είναι ακόμη να επιτευχθεί η συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση των ζητημάτων της πόλης. Συμμετοχή που πρέπει να συνεχιστεί με την ίδια σταθερότητα και αποφασιστικότητα και πέρα από τα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης και να μεταφερθεί στο πεδίο της καθημερινής λειτουργίας της πόλης.

Τέλος φιλοδοξούμε μέσα από τον διάλογο αυτό να παραχθεί ένα τέτοιο υλικό που από την μια θα πληροφορεί και θα ενημερώνει τον κάτοικο του νομού Κιλκίς για τις νέες τάσεις και ιδέες που αφορούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και που από την άλλη θα αποτελέσει συγκεκριμένο υλικό προτάσεων για τον σύγχρονο τρόπο αρχιτεκτονικής, οργάνωσης και διοίκησης των πόλεων.

Παλιές και Νέες προκλήσεις για την πόλη

Φίλες και φίλοι. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον 21ο αιώνα αλλάζει. Η ποιότητα της ζωής των πολιτών εξαρτάται από πολλές, διαφορετικές και συχνά αλληλοσυγκρουόμενες παραμέτρους : οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτικές, διοικητικές, ηθικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, τεχνολογικές, ενεργειακές. Με ποιον τρόπο  θα εξασφαλίσουμε την ισορροπημένη ανάπτυξή τους ανάμεσα σε δυνάμεις που μέχρι σήμερα φαίνονταν αντίρροπες; Ποιες είναι οι παλιές προκλήσεις που σήμερα παραμένουν επίκαιρες; Και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις;

·       Στην ανάπτυξη και στην απασχόληση
·       Στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής
·       Στην κοινωνική πολιτική
·       Στην παιδεία και τον πολιτισμό
·       Στις μεταφορές
·       Στη νέα γενιά και τον αθλητισμό
·       Στις νέες τεχνολογίες
·       Στους μετανάστες

Στην αποψινή εκδήλωση θα αναπτυχθούν εισηγήσεις που, χονδρικά μπορεί να ταξινομηθούν σε 4 θεματικές ενότητες.


1.Υποδομές, Πολιτικές Ανάπτυξης και Απασχόλησης

Πώς μπορούν οι Τοπικές Κοινωνίες να αξιοποιήσουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη το ανθρώπινο δυναμικό και τα φυσικό πλούτο της περιοχής τους, με στόχο την ενδογενή ανάπτυξη, ανάδειξη και εκμετάλλευση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους; Μπορούν να οραματιστούν και να υλοποιήσουν το Νέο Μοντέλο Τοπικής Ανάπτυξης εναρμονισμένο με τις επιταγές της σύγχρονης και ανταγωνιστικής παγκοσμιοποιημένης οικονομίας;

2.Αστικό περιβάλλον και Ποιότητα Ζώης

Υπάρχει χώρος για ένα νέο αστικό σχεδιασμό που δεν θα εξαντλείται στη χωροταξικές διευθετήσεις αλλά θα εξετάζει συνολικά τα προβλήματα του αστικού περιβάλλοντος; Ποιες λύσεις προσφέρονται για την αστική αναγέννηση, ποιες για την εξοικονόμηση της ενέργειας, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για τη βελτίωση της κυκλοφορίας κ.α.; Ποια μπορεί να είναι η συμβολή της καινοτομίας;

3.Η  Ευρωπαϊκή διάσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η νέα ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη διαμορφώνεται κυρίως μέσα στις πόλεις στις οποίες κατοικεί. Θα είναι οι πόλεις ο βασικότερος παράγοντας για τη συγκρότηση της ταυτότητας αυτής; Σε ένα πλαίσιο που ο ρόλος των εθνικών κρατών υποχωρεί θα αποτελέσουν οι πόλεις τον συνδετικό ιστό της Ευρώπης; Ποιες τάσεις αναπτύσσονται; Ποιες πρέπει να ενισχύσουμε και ποιες θα πρέπει να αποθαρρύνουμε;

4.Κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης

Μια σειρά από πληθυσμιακές ανακατατάξεις έχουν ουσιαστικά διαμορφώσει τη νέα κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική εικόνα του Νομού. Ποιες πρέπει να είναι οι πολιτικές και σε ποιο επίπεδο για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της ένταξης και της αφομοίωσης, του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης, της φτώχειας, της αποξένωσης, της ανασφάλειας των κοινωνικά αδύναμων υποομάδων όπως οι παλιννοστούντες ή οι οικονομικοί μετανάστες; Ποιες λύσεις μπορεί να προσφέρει η πόλη για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων;15 Μαΐ 2006


ΤΡΕΧΩ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ