9 Μαΐ 2005

 Κιλκίς 08/05/2005


                               ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


« Ύστερα από είκοσι χρόνια
θα είσαι περισσότερο
απογοητευμένος απ’ αυτά
που δεν έκανες παρά από αυτά
που έκανες.
Γι΄ αυτό πέταξε τα σχοινιά.
Πλεύσε μακριά από το σίγουρο λιμάνι
με ανοιγμένα πανιά του δικού
σου καραβιού.
Εξερεύνησε, Ονειρέψου, Ανακάλυψε. »
              
                                     Μάρκ Τουαίην


Η ρήση αυτή του Μάρκ Τουαίην αποτυπώνει με τον πιο εκφραστικό τρόπο την σημερινή ανάγκη των νέων ανθρώπων να πετάξουν τα σχοινιά που τους κρατούν δέσμιους της αδιαφορίας και της μοιρολατρίας. Το σίγουρο λιμάνι της άγνοιας και της απάθειας δεν συνάδει με τη διάθεση όλων των νέων για ενημέρωση, συμμετοχή, δράση και παρέμβαση…

Γι αυτό και εμείς αποφασίσαμε να ανοίξουμε τα πανιά μας και να καλέσουμε όλους τους νέους και τις νέες της χώρας να επιβιβαστούν στο δικό μας καράβι, στον Όμιλο Νέων για την Ελλάδα και την Ευρώπη (Ο.Ν.Ε.Ε.)
Ο ΟΝΕΕ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2002 και κατοχυρώθηκε νομικά τον Μάρτιο του 2003. Αποτελεί ένα ανεξάρτητο, και μη κερδοσκοπικό σωματείο. Μέλη του μπορούν να γίνουν όλοι οι νέοι από 18 έως και 35 ετών. Δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, και με Τοπικά Γραφεία και πυρήνες, στους περισσότερους Νομούς της χώρας. Βασικοί μας σκοποί είναι να ωθήσουμε τους νέους ανθρώπους:

·    Να εξερευνήσουν το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που προσφέρει, τις αλλαγές που επιφέρει στην καθημερινή μας ζωή
·       Να εντοπίσουν τα κακώς κείμενα όλων των εκφάνσεων της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας και να αναζητήσουν ουσιαστικούς και πρωτοποριακούς τρόπους αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων διεκδικώντας ρόλο στις πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες
·     Να ονειρευτούν και να οραματιστούν την Ελλάδα και την Ευρώπη του αύριο αναλαμβάνοντας δράση σήμερα, αναδεικνύοντας την κοινωνία των νέων πολιτών.
·    Να ανακαλύψουν ιδέες, θέσεις, προτάσεις και παρεμβάσεις για να αισθανθεί ο νέος ουσιαστικός συμμέτοχος της οικοδόμησης της Ευρώπης του αύριο και του εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Να ανακαλύψουν νέους πολιτικούς δρόμους συμμετοχής και δράσης.


Ο ΟΝΕΕ σε όλο αυτό το διάστημα της λειτουργίας του, προχώρησε σε σειρά εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων για την προώθηση όλων των παραπάνω στόχων. Η ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο www.onee.gr και το περιοδικό μας θέλουμε να αποτελέσουν βήματα διαλόγου και ανταλλαγής σκέψεων όλων των νέων.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η πορεία της χώρας στην Ευρώπη και στο παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι εξελίσσεται μέσα σε συνθήκες αντιθέσεων και συγκρούσεων. Για την περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη της χώρας είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή και πρωτοπορία σε αυτή τη διαδικασία όλων των ζωντανών και δημιουργικών δυνάμεων της χώρας. Οι δυνάμεις αυτές οφείλουν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που σώρευσαν στην χώρα μας ο λαϊκισμός, η δημαγωγία, η εύκολη αντίληψη για την πολιτική και οι αναχρονιστικές αντιλήψεις. Τα μεγάλα βήματα προόδου και εκσυγχρονισμού που συνετελέσθησαν στην χώρα μας ανέδειξαν πιο έντονα τις υστερήσεις και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως σε επίπεδο νοοτροπιών. Η υπερκέραση των συγκεκριμένων προβλημάτων αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δημιουργία όλο και καλύτερων προϋποθέσεων για μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνία ισχυρή. Μια κοινωνία ανοιχτή, δημιουργική. Μια κοινωνία πολιτών.

Κεντρικό σημείο μιας κοινωνίας πολιτών είναι η σύνδεση πρωτοβουλίας και κοινωνικής ευθύνης. Την πρωτοβουλία για την συμπόρευση των ζωντανών και δημιουργικών δυνάμεων της χώρας πρέπει να την αναλάβει η ελληνική νεολαία. Γιατί εμείς οι νέοι είμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι. Οι νέοι μας αποστρέφονται τις λογικές εκείνες που προβάλλουν το ατομικό και συντεχνιακό συμφέρον εις βάρος του συλλογικού. Η κοινωνία των νέων πολιτών με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Με το ίδιο αίσθημα και εμείς προχωρήσαμε στην Ίδρυση του Ομίλου Νέων για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η γέννηση ενός ομίλου νέων με πολιτικά χαρακτηριστικά υπογραμμίζει την τόλμη και την πρόκληση του εγχειρήματος. Νέοι και πολιτική δε μπορούν πλέον να θεωρούνται έννοιες "ετερώνυμες", αλλά μπορούν μέσα από την κοινή ματιά, τις κοινές ανησυχίες και την επανατοποθέτηση στις πολιτικές αξίες, να δημιουργήσουν μια ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΟΤΗΤΑ και να αποτελέσουν ένα άρρηκτο, δημιουργικό και ελπιδοφόρο όχημα ως συμβολή στο μέλλον της Ελλάδας, της Ευρώπης και της παγκόσμιας κοινωνίας...

Εθελοντές στην όσμωση μέσα στο νέο διεθνές περιβάλλον της διευρυμένης Ενωμένης Ευρώπης, των πολιτικών ζητημάτων και των εθνικών προκλήσεων, ερχόμαστε σε επαφή μέσα από τη χάραξη δημιουργικής πορείας διαλόγου, επιμόρφωσης και νέων προτάσεων από τους νέους προς όλους, μακριά από ταμπέλες και ιδεοληπτικά στερεότυπα .Η πολιτική αυθυπαρξία εμπνέει τη δυναμική μας.

Στην απόρριψη της πολιτικής ως συστήματος έμπνευσης και παραγωγής νέων δομών ελλοχεύει ο κίνδυνος της περιθωριοποίησης και απενεργοποίησης όλης της ζωτικότητας και της δημιουργικής πνοής που εμφυσά ο λόγος και η ενεργή συμμετοχή των νέων στις κοινωνικοπολιτικές ζυμώσεις . Για αυτόν ακριβώς το λόγο, ο σκοπός του Ομίλου Νέων για την Ελλάδα και την Ευρώπη διέρχεται μέσα από τους άξονες της πολιτικής αναζήτησης, της ανιδιοτέλειας και της αναδιατύπωσης των αιτημάτων που οικοδομούν τις νέες τάσεις μέσα από ουσιαστικές παρεμβολές μας στη συγκυρία.

Οι δημοκρατικές και προοδευτικές μας αρχές, η συνειδητοποίηση της εθνικής μας ταυτότητας και η θέασή της μέσα από το πρίσμα της νέας πραγματικότητας και των οραμάτων της Μεγάλης και Ενιαίας Ευρώπης είναι τα κοινά στοιχεία μας και χαρακτηρίζουν τα οράματά μας για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Πάνω απ' όλα, όμως, εμείς είμαστε η αυριανή γενιά, η γενιά που καλείται να κρατήσει στα χέρια της τη χώρα μας και να εδραιώσει την πρόοδο και την ένταξή της στον σκληρό πυρήνα της Νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Είμαστε πολίτες και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Χρέος μας είναι να αγωνιστούμε και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Οι στόχοι μας να είναι κοινοί, πόσο μάλλον σε μία εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδειχθεί ηγέτιδα δύναμη σε έναν νέο πολυπολικό κόσμο. Προσβλέπουμε στην εποικοδομητική διεθνή και κυρίως διαπολιτισμική συνεργασία και συναδέλφωση των λαών, την ισότιμη συμμετοχή στα θεσμικά όργανα και τις κρίσιμες αποφάσεις και την ισότιμη απόλαυση των ωφελημάτων της Μεγάλης Ενιαίας Ευρώπης.

Για το λόγο αυτό, εκτιμούμε πως είναι επιβεβλημένες δημοκρατικές θεσμικές αλλαγές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μετά την διεύρυνση. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η συνταγματοποίηση των θεσμών, η οποία θα εδραιώσει την αυτοπεποίθηση του Ευρωπαίου πολίτη, θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και ευημερίας στους ενωσιακούς κόλπους. Την αλλαγή των πολιτικών δομών και την ενίσχυσή τους, με τη δίκαιη εκπροσώπηση όλων των χωρών-μελών στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Τη σύγκλιση της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, ώστε να εδραιωθεί το αίσθημα ασφάλειας.

 Και βέβαια, όλα αυτά με την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή της χώρας μας, με τη διαφύλαξη και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της, την ισοβαρή κατανομή τους και κυρίως τη δημιουργία μίας νέας ισχυρής Ελλάδας με καθαρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η ευκαιρία είναι μπροστά μας και δεν θα την αφήσουμε να περάσει. Δεν αξίζει να την χάσουμε.

Οι κοινωνίες δεν αλλάζουν χωρίς αναμετρήσεις. Η ιστορία δεν γράφεται χωρίς αντιπαραθέσεις. Αντιπαράθεση με ότι μας πάει πίσω. Με ότι εμποδίζει την πρόοδο , με ό,τι αντιστρατεύεται τις προσπάθειες των νέων. Η άρνηση είναι το σημερινό πρόσωπο της συντήρησης και κανένας νέος δεν ανέχεται την συντήρηση. Η κοινωνία και η πρόοδος που ζητάμε μπορούν να πραγματωθούν με πρωτοπόρους τους νέους.

Ο Όμιλος Νέων για την Ελλάδα και την Ευρώπη θέλουμε να βρίσκεται σ' αυτή την πρωτοπορία. Ο Όμιλος Νέων για την Ελλάδα και την Ευρώπη θέλουμε να εκφράσει την Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η    Ν Ε Ο Τ Η Τ Α.
                                                                                    Με εκτίμηση
                                                                        Ο Πρόεδρος του ΟΝΕΕ Κιλκίς


                                                                                Νικόλαος Α. Τερζής 
από την Ιδρυτική εκδήλωση του ΟΝΕΕ το 2003 στο Ζάππειο